حضور خانم ماریا جرجیا مدیر منطقه ای ژورنال بین المللی سفر پزشکی اولین پلتفرم گردشگری پزشکی دنیا به عنوان مدرس و سخنران در کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو

حضور خانم ماریا جرجیا مدیر منطقه ای ژورنال بین المللی سفر پزشکی اولین پلتفرم گردشگری پزشکی دنیا به عنوان مدرس و سخنران در کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو،پلتفرم جهانی ژورنال سفر پزشکی (imtj.com) ضمن ثبت کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو اردبیل در تقویم رویدادهای بین المللی این پلتفرم، خانم ماریا جرجیا مدیر منطقه ای خود را به عنوان مدرس و سخنران در این کنفرانس رسماً معرفی کردند.
https://www.imtj.com/event/2nd-confobition-conference-and-exhibition-health-tourism/

منبع : کار آفرینی |کنفرانس گردشگری سلامت اردبیل
برچسب ها : گردشگری ,کنفرانس ,پزشکی ,المللی ,سلامت ,سخنران ,گردشگری سلامت ,سلامت کشورهای ,عنوان مدرس ,مدیر منطقه ,خانم ماریا ,خانم ماریا جرجیا ,گردشگری سلا?