حضور امره علی کادان رئیس انجمن بین المللی سلامت و گردشگری استانبول در کنفرانس نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت

حضور امره علی کادان (Emre Ali Kodan) رئیس انجمن بین المللی سلامت و گردشگری استانبول و مدیر منطقه ای پروژه بین المللی پلتفرم صنعت گردشگری سلامت به عنوان سخنران در کنفرانس نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو

منبع : کار آفرینی |کنفرانس گردشگری سلامت اردبیل
برچسب ها : گردشگری ,سلامت ,المللی ,کنفرانس ,گردشگری سلامت ,المللی گردشگری ,کنفرانس نمایشگاه ,گردشگری استانبول ,رئیس انجمن ,المللی گردشگری سلامت