مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمي كاربردي به منظور توانمند سازي دانشجويان و دانش ­آموختگان این دانشگاه و در راستاي تحقق رسالت­ های دانشگاه کارآفرین و با هدف ترويج نوآوري، كارآفريني و توسعه مهارت­ هاي كسب و كار برگزار مي­شود. در اين مسابقه برترين طرح­ ها و يا ايده ­هاي قابل اجرا مورد شناسايي، ارزيابي و حمایت قرار مي­گيرد. این مسابقه فرصتی برای شرکت­ کنندگان فراهم می­کند تا موقعیت فعلی طرح کسب و کار خود را به چالش کشیده و با گروه­ های همکار ارتباط و تعامل بهتری برقرار نموده تا بتوانند در حوزه كسب و كار خود، اثربخشی بهتري را در جامعه داشته باشند.

اعطای جوایز

 • در روز پایانی رویداد از طرح ­­های پذیرفته شده در هر محور، تقدیر و جوایز نفیسی بدان اعطا خواهد شد.
 • برگزيدگان (صاحبان طرح) به مراكز نوآوري، مركز رشد، صندوق­های سرمایه ­گذاری و همچنین صنایع متقاضی، جهت پياده ­سازي طرح خود معرفي مي­شوند.

معیارهای داوری

 • امکان­ پذیری فنی، قابلیت اجرا و ظرفیت لازم برای سرمایه­ گذاری.
 • توان گروه پیشنهادی برای اجرای طرح (خلاقیت، تخصص، تجربه، مهارت، توان مالی، توان مدیریتی، کار گروهی، ارتباطات و تعاملات اجتماعی، بازارشناسی و توان تحلیل اقتصادی و...).
 • چشم­ انداز اجرایی طرح.
 • چگونگي استفاده از فرصت تشخيص داده شده براي كسب درآمد.
 • مبنای فناورانه ایده يا طرح كسب و كار و سطح خلاقیت، ابتکار و نوآوری به­ کار گرفته شده.
 • میزان رقابت­ پذیری و آسیب­ پذیری ایده و طرح.
 • میزان سازگاری و انطباق ایده يا طرح كسب و كار با قوانین و مقررات، استانداردها،محیط­ زیست، ارزش­ های فرهنگی و اجتماعی و...

 ارزیابی طرح ­های ارسالی

1 -ارزیابی مرحله اول (از طريق سامانه توسط داوران استاني)

در این مرحله طرح­های ارسالی به دبیرخانه از نظر رعایت اصول و ساختار نگارشی، تشکیل گروه، میزان سرمایه، میزان اشتغال­ زایی، شناخت و تحلیل بازار و تبیین ویژگی­ها و مزیت رقابتی محصول و چگونگی دسترسی مشتری با توجه به پتانسيل استان توسط داوران منتخب كميته كارآفريني استاني دانشگاه مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طرح­هاي مورد تاييد به مرحله دوم مسابقه راه مي­ يابند.

2- ارزیابی مرحله دوم (از طريق سامانه به صورت متمركز)

در اين مرحله طرح­های پذیرفته شده مرحله اول، از نظر نوآوری و فناوری، ساختار و محتوای طرح و عملیاتی بودن فناوری به کارگرفته شده در آن مورد ارزیابی کمیته داوران قرار خواهند گرفت.
طرح­ها توسط داوران منتخب كميته كارآفريني دانشگاه بررسي و طرح­های پذیرفته شده این مرحله به عنوان طرح منتخب، به مرحله سوم راه می­ یابند.

3-ارزیابی مرحله سوم (حضوري)

از منتخبان دعوت به­ عمل می ­آید در حضور داوران منتخب دانشگاه، طرح خود را معرفی و به سوالات داوران پاسخ دهند. این بخش از فرآیند داوری تحت عنوان داوری نهایی و براساس زمان­بندی مشخص انجام و نتیجه نهایی از هر بخش به واحدهای استانی منعکس مي ­شود.مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمي كاربردي به منظور توانمند سازي دانشجويان و دانش ­آموختگان این دانشگاه و در راستاي تحقق رسالت­ های دانشگاه کارآفرین و با هدف ترويج نوآوري، كارآفريني و توسعه مهارت­ هاي كسب و كار برگزار مي­شود. در اين مسابقه برترين طرح­ ها و يا ايده ­هاي قابل اجرا مورد شناسايي، ارزيابي و حمایت قرار مي­گيرد. این مسابقه فرصتی برای شرکت­ کنندگان فراهم می­کند تا موقعیت فعلی طرح کسب و کار خود را به چالش کشیده و با گروه­ های همکار ارتباط و تعامل بهتری برقرار نموده تا بتوانند در حوزه كسب و كار خود، اثربخشی بهتري را در جامعه داشته باشند.

اعطای جوایز

 • در روز پایانی رویداد از طرح ­­های پذیرفته شده در هر محور، تقدیر و جوایز نفیسی بدان اعطا خواهد شد.
 • برگزيدگان (صاحبان طرح) به مراكز نوآوري، مركز رشد، صندوق­های سرمایه ­گذاری و همچنین صنایع متقاضی، جهت پياده ­سازي طرح خود معرفي مي­شوند.

معیارهای داوری

 • امکان­ پذیری فنی، قابلیت اجرا و ظرفیت لازم برای سرمایه­ گذاری.
 • توان گروه پیشنهادی برای اجرای طرح (خلاقیت، تخصص، تجربه، مهارت، توان مالی، توان مدیریتی، کار گروهی، ارتباطات و تعاملات اجتماعی، بازارشناسی و توان تحلیل اقتصادی و...).
 • چشم­ انداز اجرایی طرح.
 • چگونگي استفاده از فرصت تشخيص داده شده براي كسب درآمد.
 • مبنای فناورانه ایده يا طرح كسب و كار و سطح خلاقیت، ابتکار و نوآوری به­ کار گرفته شده.
 • میزان رقابت­ پذیری و آسیب­ پذیری ایده و طرح.
 • میزان سازگاری و انطباق ایده يا طرح كسب و كار با قوانین و مقررات، استانداردها،محیط­ زیست، ارزش­ های فرهنگی و اجتماعی و...

 ارزیابی طرح ­های ارسالی

1 -ارزیابی مرحله اول (از طريق سامانه توسط داوران استاني)

در این مرحله طرح­های ارسالی به دبیرخانه از نظر رعایت اصول و ساختار نگارشی، تشکیل گروه، میزان سرمایه، میزان اشتغال­ زایی، شناخت و تحلیل بازار و تبیین ویژگی­ها و مزیت رقابتی محصول و چگونگی دسترسی مشتری با توجه به پتانسيل استان توسط داوران منتخب كميته كارآفريني استاني دانشگاه مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طرح­هاي مورد تاييد به مرحله دوم مسابقه راه مي­ يابند.

2- ارزیابی مرحله دوم (از طريق سامانه به صورت متمركز)

در اين مرحله طرح­های پذیرفته شده مرحله اول، از نظر نوآوری و فناوری، ساختار و محتوای طرح و عملیاتی بودن فناوری به کارگرفته شده در آن مورد ارزیابی کمیته داوران قرار خواهند گرفت.
طرح­ها توسط داوران منتخب كميته كارآفريني دانشگاه بررسي و طرح­های پذیرفته شده این مرحله به عنوان طرح منتخب، به مرحله سوم راه می­ یابند.

3-ارزیابی مرحله سوم (حضوري)

از منتخبان دعوت به­ عمل می ­آید در حضور داوران منتخب دانشگاه، طرح خود را معرفی و به سوالات داوران پاسخ دهند. این بخش از فرآیند داوری تحت عنوان داوری نهایی و براساس زمان­بندی مشخص انجام و نتیجه نهایی از هر بخش به واحدهای استانی منعکس مي ­شود.

منبع : کار آفرینی |مسابقه ملی طرح کسب وکار
برچسب ها : مرحله ,داوران ,ارزیابی ,دانشگاه ,مسابقه ,میزان ,ارزیابی مرحله ,توسط داوران ,داوران منتخب ,طرح­های پذیرفته ,مورد ارزیابی ,توسط داوران منتخب ,منت